Úskaptr

Her hvor stormen raser gror en stilhed i mit sind, vakt er mine sanser af Din visdoms vind.

Hvor mit kød utæmmes af Din kolde bølges brus, intet sandt forglemmes i Din rene rus.

I mig danser ilden, kraften rejser sig påny, længselsfuldt fra kilden, i en flamme sky.

Her hvor sindet mødes med Din vildskabs varme glød, vil min sjæl genfødes, uskabt i Dit skød.

― Ene Enttje Storm, 04.2024
enestorm ©
enestorm ©
enestorm ©